fbpx

СЪЗДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА И БЕЗОПАСНА УЧИЛИЩНА СРЕДА

Създаване-на-позитивна-и-безопасна-училищна-среда

Проблемът за насилието

Насилието се превърна в основна тема, както за експертите и
висшите мениджъри, които формират социалната и образователната политика в
страната, така и за професионалистите, работещи с деца и ученици. Един от най-често
задаваните въпроси в медиите касае справянето със зачестилите форми на насилие над
деца и между деца и липсата на видеонаблюдение. Тази тема привлича интереса на изследователите, които проучват
спецификата и разпространението на насилието в различните социални сегменти –
учебно заведение, семейството и обществените места като цяло. Днес „насилието и неговото
разпространение в различни среди, постепенно се осъзнава като един от най-съществените проблеми на съвременните образователни системи“.

Насилието процъфтява в институционалните среди, каквито са училищата, където
честите контакти сред участниците могат да запазят стереотипните роли на надмощие и
подчинение. За съжаление днес България отново попада в челните места на негативна класация по
отношение на проявите на насилие от деца и върху деца. Според проучването един от
всеки двама ученици в средното училище е бил пряк свидетел на насилие, а един на
всеки трима е жертва на насилието.

Защо училищата се нуждаят от видеоконтрол?

Поредица от неприятни инциденти в последните години потвърдиха мнението, че в училищата е нужен допълнителен контрол. Най-удобният начин да се постигне максимална защита на хора и имущество е видеонаблюдението, като говорим за ефективно работеща система, предоставяща видеопоток с висока резолюция и качествен аудиосигнал. По този начин е най-лесно да се установи причината за конфликт или посегателство и да се накажат нарушителите.

Видеонаблюдение за училищна среда ще дава възможност да се осъществи и качествен мониторинг на учебния процес. Все по-често се прилага пренасочване на видеопотока към местния инспекторат, което позволява да се гарантира стриктно следване на учебната програма и най-вече да се повиши дисциплината на учениците.

Както знаем камерите за наблюдение имат особен психологичен ефект върху потенциалните нарушители или казано по-просто, те отнемат усещането за безнаказаност. Те спокойно могат да елиминират нуждата от квестори при провеждане на изпитни сесии, тъй като са с много по-висока степен на обективност и ефективност при регистриране на нарушения.

Скъпо ли е въвеждането на видеонаблюдение в училищата?

Изграждането на видеонаблюдение за училищна среда и добре функционираща система за видеонаблюдение в едно голямо училище със сигурност налага отделянето на един солиден бюджет, особено ако системата покрива голяма площ от външното пространство и вътрешните помещения. Планирането на конфигурацията на системата е ключов фактор по отношение на ефективността, затова е особено важно проектирането и изграждането на видеоохраната да се извърши професионално.

Изборът на техника също е фактор, който би могъл да повлияе на крайната цена, но за щастие с голяма част от съвременните системи може да се получи HD и Full HD резолюция при сравнително нисък бюджет. Комбинацията между външни камери за периметрова охрана и камери за вътрешен монтаж налага използването на една гъвкаво реализирана система. Такава система не може да се закупи самостоятелно. Тя се проектира и изгражда от специализирани фирми, спрямо особеностите и нуждите на всеки обект.

Къде е важно да има поставени видео камери?

  • На входовете/изходите на сградите – изключително важно е да се документира влизането и излизането на всеки един външен посетител в учебно заведение. Така се осъществява контрол и върху бягствата от час на учениците в училищата.
  • В учебните стаи – по този начин може да се наблюдава реалната учебна атмосфера, както и да се проследяват отношенията между учителите и учениците. Намалява се също рискът от преписване по време на контролни работи други изпити.
  • В коридорите – така може да се следи за нерегламентирано ранно пускане на учениците от час, а и да се установяват причините за конфликти между ученици в междучасията.

И за родителите, и за служителите в образователната система, основен приоритет трябва да бъде безопасността. Видеонаблюдението е един от най-ефективните начини за осигуряване на добра защита и за повишаване качеството на образованието в едно учебно заведение.

Вашият коментар

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-добрата услуга.